วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

5 ม.ค. 2553

ช่วยพี่โอติดสติกเกอร์ที่ห้องเอ็กซเรย์
ทำขาตั้งสามเหลี่ยมติดหลังรูป
ทำปฏิทินปีใหม่ตั้งโต๊ะ


6 ม.ค. 2553

ไปถ่ายรูปที่โรงเรียนวัดเกาะลอยกับทีมงานวิจัยไข้เลือดออก
จำนวนนักเรียนที่ถ่ายรูปทั้งหมด 100 คน


7 ม.ค. 2553

ร่างและเขียนป้าย
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ราชบุรี 8 มกราคม 2553 ณ โรงพยาบาลราชบุรี


พี่โอสอนออกแบบ ในโปรแกรม CoreIDRAW
ออกแบบและร่างป้าย สวัสดีปีใหม่ 2553 ครอบครัวศัลยกรรม 13 มกราคม 2553


8 ม.ค. 2553

เขียนป้าย สวัสดีปีใหม่ 2553 ครอบครัวศัลยกรรม 13 มกราคม 2553


11 ม.ค. 2553

สแกนรูปจากหนังสือโรงพยาบาลราชบุรี พ.ศ.2538-2541

พี่ชาลินีสอนถ่ายสตูดิโอ


12 ม.ค. 2553

ร่างและเขียนป้าย
"ก้าวเข้าสู้ ปีใหม่ ด้วยใจรอ
จงมุ่งหน้า อย่าท้อ อย่าถดถอย
เหมือนเวลา ยังงเดินหน้า ไม่มาคอย
อดทนนิด ฝืนสู่หน่อย จะดีเอง


13 ม.ค. 2553

มาทำเรื่องแจ้งจบที่มหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและนำชุดครุยมาคืนห้องภาค14 ม.ค. 2553

ออกแบบสันปกให้แผนกจิตเวช มีทั้งหมด 3 หัวข้อใหญ่
-งานสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
-งานวิชาการ
งานอื่นๆ
ส่งงานออกแบบเรื่อง โรงทางจมูก ผ่าน


15 ม.ค. 2553

ปริ้นงาน Excel


18 ม.ค. 2553

ปริ้นงานสันปกเป็นสติกเกอร์ และส่งงานให้แผนกจิตเวช


19 ม.ค. 2553

ตัดพลาสวูต "วัน เดือน ปี"

ติดสติกเกอร์ รับตรวจบัตร

สแกน เอกสาร ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นไฟล์ PDF


20 ม.ค. 2553

ถ่ายรูปนักเรียนที่ ร.ร. วัดหนามพุงดอ จำนวน 66 คน กับโด๊ะ


21 ม.ค. 2553

ถ่ายรูปนักเรียนที่ ร.ร.วัดทุ่งหญ้าคมบาง จำนวน 86 คน กับโด๊ะ


22 ม.ค. 2553

ร่างป้าย
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลราชบุรี วันที่ 26-28 มกราคา 2553

จำนวน 2 ผืน ร่างสองคนกับโด๊ะ


23 ม.ค. 2553

เขียนป้าย
ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน


24 ม.ค. 2553

เขียนป้าย
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท วันที่ 26-28 มกราคม 2553


25 ม.ค. 2553

เย็บหูป้ายผ้าทั้งสี่มุม

ตัดสติกเกอร์ 2 แผ่น
เรื่องของหูไม่หมูอย่างที่คิด
26-28 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุม 1 รพ.ราชบุรี

พิมพ์งาน
ผลงานความก้าวหน้า


26 ม.ค. 2553

ติดสติกเกอร์ใสด้านบนฟิวเจอร์บอร์ด มีหัวข้อเกี่ยวกับ พันธกิจ เป้าหมายประเด็จยุทธศาสตร์ ขอบเขตของการจัดบริการ


27 ม.ค. 2553

หาตัวอักษร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร่างป้าย
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ รพ.ราชบุรี ปีงบประมาณ 2553


28 ม.ค. 2553
ถ่ายรูปที่โรงเรียนวัดพเนินพลู นักเรียน 54 คน ถ่ายรูปกับโด๊ะ

29 ม.ค. 2553

Copy CD วิธีการใช้ Sony Vesas 7

ตัดบัตรคิว